Fan Art by UbbuA colored fan art drawing showing Kero from "Card Captor Sakura" giving a ghetto shoutout to RIAfunk.

Fan Art
riafunk.com

Submitted by Ubbu

Kero from “Card Captor Sakura” gives a ghetto shoutout to RIA!

PEACE EASY
FOO...

RIA
UP’N THA
HOWSE,
YO!


advertisement
-

=^..^= =^..^= =^..^= =^..^= =^..^=

Blog

YouTube

Website

Buy Me a Coffee

.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.oOo.

advertisement
-